Sigara Yasağı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sigara içme yasağının kapsamını genişleten 5227 sayılı Kanunu onayladı. Yasayla birlikte okul bahçelerinde, lokanta, kahvehane, kafeterya ve birahane gibi yerlerde sigara içimine yasak geldi.

Abdullah Gül tarafından onaylanan Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, okul, dershane ve kursların açık alanları ile lokanta, kahvehane, kafeterya ve birahane gibi yerlerde sigara içimini yasaklıyor.

Kanun, yayımından 4 ay sonra yürürlüğe girecek. Lokanta, kahvehane, kafeterya gibi yerlerdeki sigara yasağının uygulanması ise 18 ay sonra başlayacak.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle, kamu hizmet binalarının, koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan binaların kapalı alanlarında sigara içilemeyecek.

Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere, kara yolu, demir yolu, denizyolu ve hava yolu toplu taşıma araçlarında da sigara içme yasağı getiriliyor.

Okul bahçesinde sigara yasak

Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tütün ve tütün ürünleri tüketilemeyecek.

Şehir içi vapurlarda içilmeyecek

Lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde de tütün ürünleri tüketilemeyecek.

Ancak, yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, ceza evlerinde, şehirlerarası ve uluslararası güzergahlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecek.

Bu alanlara 18 yaşını doldurmamış kişiler giremeyecek.

Otelcilik hizmeti veren işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına uygun odalar tahsis edilecek.

Stadlarda sigara tüketimine sınırlama

Statlarda sigara içilmesine de sınırlama getiriyor. Buna göre, sigara içilebilecek bölümler, statların açık alanlarında da olacak.

Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamayacak.

Ancak, bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulacak.

Tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen kapalı alanların koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı yapılması sağlanacak.

Koruyucu önlemler

Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alametleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtım yapılamayacak. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyecek.

Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne suretle olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak sponsorluk yapamayacak.

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alametleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamayacak.

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemeyecek.

Firmalar her ne amaçla olursa olsun tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamayacaklar.

Tütün ürünlerinin ismi, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamayacak, basın yayın organlarına ilan verilemeyecek.

Televizyonda yayınlanan programlarda filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünleri satılamayacak.

Çocuklar istihdam edilemeyecek

Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacak ve tüketimlerine sunulamayacak. 18 yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemeyecek.

Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamayacak. Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarda satılamayacak, satış amacıyla kargo yoluyla taşınamayacak.

Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılmayacak. Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa sunulamayacak.

Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satış yapılamayacak. Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler, tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemeyecek, dağıtılamayacak ve satılamayacak.

Kontrolün sağlanması

Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari 10 santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında 3 santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılacak.

Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda, tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılacak.

Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere en az 5 santimetrelik puntolarla, beyaz zemin üzerine büyük harfler ve siyah yazı rengi ile, "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır" ibaresi yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde 40'ından, diğer yüzüne yüzde 30'undan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacak.

Uyarı yazıları, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine de aynı şekilde yazılacak. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilecek.

Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünleri ithal edilemeyecek veya satışa çıkarılamayacak. Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi verilemeyecek, aldatıcı tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kullanılamayacak.

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ürün, üretim, pazarlama ve diğer aktiviteleri ile ilgili her türlü bilgiyi istenildiği takdirde 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı'na ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'na verecek.

Zorunlu yayın

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK) ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan her kategoride televizyon ve radyolar, ayda en az 90 dakika tütün ürünleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı, eğitici yayın yapacak.

Bu yayınların 30 dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında yapılacak ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak RTÜK'e teslim edilecek. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık 90 dakikalık süreye dahil edilmeyecek.

Bu süreler, RTÜK tarafından denetlenecek. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, RTÜK, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak.

Programlar, Sağlık Bakanlığı'nın olumlu görüşü alındıktan sonra RTÜK tarafından yayımlanması sağlanacak. Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın oluşturduğu sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredat hazırlanacak.

Tütün ürünleri alışkanlığının bırakılmasını özendirici programlar ve tütün bağımlılığının ilaç ile tedavisinin ulaşılabilir olması için gerekli çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak.

Cezalar

Sigara yasağının uygulanması ve tedbir alınmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler önce yazılı olarak uyarılacak.

Bu uyarıya rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında ise mahalli mülki amir tarafından 500 YTL ile 5 bin YTL arasında ceza verilebilecek.

Verilen bir önergenin kabul edilmesiyle kamu hizmet binalarının kapalı alanları bu hükmün dışında tutuldu.

Sigara yasağı bulunan yerlerde sigara içenlere 50 YTL, sigara izmaritini ve paketini yere atanlara 20 YTL ceza verilecek.

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ürünlerini bedelsiz olarak hediye vermeleri, indirimli satmaları, eşantiyon, promosyon veya yardım olarak dağıtmaları, ilan vermeleri, yetkili satıcı yerlerin dışında satış yapmaları halinde 50 bin YTL'den 250 bin YTL'ye kadar cezaya çarptırılabilecek.

Ele geçirilecek tütün ürünlerinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir tarafından karar verilecek.

Görsel yayın yoluyla film, dizi ve müzik kliplerinde tütün ürünlerinin reklamı yapılması halinde; yerel yayın yapanlara 1000 YTL ile 5 bin YTL, bölgesel yayın yapanlara 5 bin YTL ile 10 bin YTL, ulusal yayın yapan kuruluşlara ise 50 bin YTL ile 100 bin YTL idari para cezası verilecek.

CNNTurk.com dan aldığım habere ne kadar sevinsem azdır.Umarım kanun koymakla kalınmaz uygulamasıda gerçekleşir.
 
bu kadar ya.. hemen başlasın bence.. akp iktidarının uygulamaya koydugu en yerinde kanundur bu üstüne tanımıyorum henüz :)
 
Marmara'da okuyanınız varsa bilir meşhur Altıgen Cafe'si vardır..Tıklım tıklım olur devamlı..Bu kanunun ortaya çıkmasıyla cafede sigara içilmesi yasaklanmıştı..İçeride duman bulutu yerine ferah bir hava vardı..Keşke hep böyle kalsa derken tekrar kaldırmışlardı..Yine koysunlar yasağı..Biz de oturacak yer bulalım :)

Kendimi bu kadar düşündükten sonra diğerleri için de son derece güzel bir kanun olacak diye düşünmekle beraber Murat abinin dediği gibi uygulamada sıkıntı yaşanacaktır..İnşallah yaşanmaz da rahatça oturabileceğimiz alanlara kavuşabiliriz..
 
ah altıgen ah :)

kerem, ali abiye selamlarımı iletirsin.. bsy den semih eski uni tayfasından dersen hatırlar belki :)
artık gelemediğimiz için oralara selam veremiyoruz

özledim be altıgeni.. ortamı.. uniyi..
 
Altıgen neyse kocaman bir yer.Bir de bizim okulun kafeteryasını görün hem ufak hem de kişi başına düşen sigara miktarından fazla duman çıkıyor gibi görünüyor. :D Bu kanun,18 ay sonra uygulanacakmış.Pek sanmıyorum uygulanacağını.Sigara içmenin bedeli;şudur uyarısının altında sigaralar püfür püfür.Pasif içici durumundayım.Rahatsız oluyorum,ama alıştık duruma.İnşallah bu kanun uygulanır.
 
Semih Ural' Alıntı:
ah altıgen ah :)

kerem, ali abiye selamlarımı iletirsin.. bsy den semih eski uni tayfasından dersen hatırlar belki :)
artık gelemediğimiz için oralara selam veremiyoruz

özledim be altıgeni.. ortamı.. uniyi..

Tabi ki :)
Hazırlık okuyup gidenler de çok özlüyor özellikle ben de çok takılmam ama okuldayken de oradayımdır hep :)

Yiğit sizin cafede oturmak da yasak ona bakarsan :D


Neyse konudan sapmayalım..Forumdaki sigara içenlerin yorumlarını bekliyorum asıl ben :)
 
Ülkemizin gelişmesi refah düzeye ulaşmak açısından mükemmel bir çalışma eğer uygulamaya geçilirse bu yaşıma kadar gördüğüm Türkiye'de alınan en doğru ve güzel karar! Ülkemizde bu tür faliyetlerin olması gerçekten güzel şeyler... Ayrıca sigaranın yasaklanmasıyla birlikte bir aile de sigara içen bireyler daha az içecek ve eve giren para sigaraya daha az gidecektir artık borçlanma sorunu bence daha da azalacak yazık günah ! Zehire para vermekten ne zevk alınıyor anlamıyorum . Ayrıca sigara kullanan birey sayısını en aza indirmek açısından üst düzey konferanslar düzenlenmesi , bilgi verilmesi ve en önemlisi insanlarımızı doğru olarak bilinçlendirebilirsek çok daha güzel olur yine de iyi adımlar attık sigara konusunda emeği geçen herkese teşekkürler!
 
AKP iktidarı; asıl amacı olan icki yasagına, sigarayı paravan olarak kullanarak emin adımlarla yürüyor. Temiz toplum, saglık v.b. safsatalarıyla icki yasagı planları da kısa vadede olmasa da kapıdadır.

Butun bunlara alet olan depolitize genclik de hicbir seyden habersiz.
 
Fazla politik olan Arda Başkan.Bütün Avrupayı AKP mi yönetiyor bizim haberimiz yok .Hani bu yasak çoğu ülkede bulunmaktada.
 
Ardaya batar tabi böyle bir kanun malum günde 3 paket sigara içiyor.

Bu ülkede içkiyi yasaklayacak bir babayiğit yok ve hiçte olamaz merak etme.
 
İçkiye sigaraya kesinlikle karşıyım içen içer o beni ilgilendirmez fakat ülkemizde o kadar çok fakir aile var ki adam aile geçindiriyor sigaraya alan adam ekmek alamıyor evine bu mu sigara? Sigaraya sürekli zam geliyor peki içenlerin sonu ne olacak?

Bir ailenin sigaraya verdiği parayı hesaplayalım ;

Bir adam günde 2 paket sigara içse içtiği sigaranın tanesi 4 ytl olsa günde 8 ytl ayda 240 YTL Yapar!!

Eğer bu adam içki de içiyorsa hafta da 70'lik rakı içse yanına çerezi falan 80 YTL yapar! 80*4= 320 YTL para yapar ayda!

320+240=560 YTL para verir ayda sigara ve içki masrafı... Güzel kardeşim sen 500 YTL buna para vereceğine her ay 500 YTL'ye araba alırsın 20-25 milyarlık !

Sigara ve içki içen insanları görüyorum çevrem de bankaya , insanlara , heryere borcu var! Parası varsa fazladan lafım sözüm yok ama bir insan ailesini ve çocuğunun karnını doyuramıyor fakat gidipte sigara , içki içiyorsa lanet olsun öyle insana!

Ayrıca Akp veya herhangi bir parti hiç önemli değil kimin olduğu sigara konusunda uygulama olması gerçekten güzel birşey yani bunun için ne kadar geç kalsalarda çok iyi oldu!

Ayrıca Akp hükümeti sigarayı kaldırarak içkiyi de kaldırmak istiyor bu konu ne kadar doğru bilemeyeceğim fakat içkinin kalkması da bence çok doğru olur !

Trafik kazasının en büyük sebeplerinden birisi alkol ! Yani içki konusunda da fazla konuşmama gerek yok insana zarar verecek şeyler hakkında yorum yapmak doğru değil zaten dinimiz de doğru bulmuyor!

Arda Abi '' Butun bunlara alet olan depolitize genclik de hicbir seyden habersiz '' demişin fakat gençlik herşeyden haberi var fakat kendi düşüncem , abi ülkemizle ilgili olarak iktidar partinin ülke de herşeyin sattığını ve daha da satmaya devam ettiğini görüyor ve biliyoruz! Ülkemizde askerlerimizin şehit düşmesine göz kapatan hükümetin ne olduğunu hepimiz biliyoruz ! Fakat abi gençlerimiz sigara içerek , içki içerek yetişen bir gençlik yetişmesi ne kadar doğru ? Bazı yanlışları da görmek gerekir!
 
İyi de sigaradaki sorun alkolden farklı.Sonuçta adam alır sigarasını isterse evinde 5 paket içer,evini gaz odasına dönüştürür ,o kendi bileceği iş;ancak kimsenin başkalarını kendi dumanına maruz bırakma hakkı olmamalı,bir ceza verilecekse benim gibi tütün ürünü kullanmayanları rahatsız ettiği için verilir.Alkol içen adam yanındakini de zehirlemiyor ki.Senin bahsettiğin yasakçı zihniyet bu olaydan çok daha farklı.Ne demek sigara ya da alkol satışı yasaklansın.Herkesin kendi bileceği iş bunları kullanmamak.
 
Ben cevap vermiyim dedim malum alkolle aramız iyi olduğu için.Sağolsun Emre Sarp çok güzel açıklamış.
Şöyle küçük bir örnek vereyim.Bir gece klubüne gittiğinizde (kapalı mekan) gece eve döndüğümde ilk yaptığım iş üzerimdeki herşeyi kirliye atmak ve duşa girmek.İnanılmaz bir koku siniyor üzerime hiç içmediğim halde.Bu üzerime sinen kokunun ne kadarı ciğerime yapışıyor acaba merak etmiyor değilim.
Etrafta içilen galonlarca alkolün ne kadarı karaciğerime zarar verebilirki kendi içtiğim dışında.
 
Turgut Sahin' Alıntı:
İnşallah bu kural okullarda da uygulanır.Çünkü lise sonlar okul tuvaletlerini kahvehaneye çeviriyor. :)

Öğretmenler tuvaletine girmeni tavsiye ederim.Ben öyle yapardım şahsen,bizim tuvaletin penceresinden çıkan dumanları ve içeri girer girmez üzerime sinen o iğrenç kokuyu hatırlattın bana da.
 
SPOR LOKALLERİNE İÇKİ YASAĞI

Üç yıl önce sessiz sedasız çıkarılan, spor kulüpleri lokallerinde alkollü içki satışını yasaklayan genelge, mart ayı sonundan itibaren yürürlüğe giriyor. Valilikler, lokallere tebligat yapmaya başlarken, buradan gelen maddi desteğe büyük ihtiyaç duyan kulüp yöneticileri ise, genelgeyi, spora vurulabilecek en büyük darbe olarak niteliyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, spor kulüpleri lokallerinde alkollü içki satışı yasağı başlatıyor. Üç yıl önce büyük tartışma yaratan, alkollü restoranların belirli yerlerde toplanmasına yönelik ?kırmızı bölgeler? genelgesinden kısa süre önce sessizce yönetmelik değişikliği yapan İçişleri Bakanlığı, şu günlerde lokallere tebligata başladı. Aralarında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük takımların da bulunduğu spor kulüplerinin 1467 lokaline, mart ayı sonundan itibaren alkollü içki satışı yapamayacakları yazılı olarak tebliğ edildi. Valiliklerden kulüplere gönderilen yazıda, lokal binalarında alkol satışlarının durdurulması istendi. Satışlara devam edilmesi halinde işletme izinlerinin iptal edileceği uyarısında bulunuldu.

YASAK SESSİZCE GELDİ Spor kulüplerinin lokallerinde alkol satışının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik değişikliği, Abdülkadir Aksu?nun İçişleri Bakanlığı sırasında gerçekleştirildi. 31 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle yönetmeliğe, ?Gençlik, spor veya gençlik ve spor kulüplerinin sosyal amaçlı tesisleri ile lokallerinde alkollü içki kullanılmasına izin verilemez? hükmü konuldu. Alkol satışının durdurulmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin uygulanabilmesi için, spor kulüplerinin lokallerine 31 Mart 2008 tarihine kadar süre tanındı.

TANINAN SÜRE DOLUYOR İçişleri Bakanlığı, 3 Mayıs 2005 tarihinde valiliklere gönderdiği genelgeyle valilikleri yeni uygulama hakkında şöyle bilgilendirdi: "Eski yönetmeliğe göre faaliyetlere devam eden dernek lokalleri 2 yıl içinde faaliyetlerini yeni yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. 31 Mart 2008 tarihine kadar faaliyetlerini yeni yönetmeliğe uygun hale getirmeyen dernek lokallerinin izin belgeleri iptal edilir."

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, yasak kararını Hürriyet?e şöyle savundu: "Spor ile alkol birlikte olamaz. Dünyanın neresinde spor kulüpleri alkol satışından gelir elde ediyor. Spor ve alkolün yanyana görüldüğü bir ülke var mı?"

LOKALLERDEN SAVUNMA Tebligatı alan spor kulüpleri ise, yönetmelik değişikliğini, "Spora vurulabilecek en büyük darbe" olarak değerlendiriyorlar. İsminin açıklanmasını istemeyen bir spor kulübünün yöneticisi, Hürriyet?e şu değerlendirmeyi yaptı: "Spor kulübümüzün dernek lokalinin 40 yıldır içki ruhsatı var. Bu genelge ile hakkımız kayboluyor. Tabii konu çok ilginç; ilk bakışta ?sporla alkol yan yana olmaz? gibi çok masumane bir ahlaki değerden yola çıkılıyor gibi bir görüntü var. Ancak sporcuların genellikle bu lokallerle alakası yok. Bu lokallerden faydalanan kesim ise spor kulübünü ayakta tutan, destekleyen dernek ve lokal üyeleridir. Bu kadar kontrollü bir ortamda içki servisini yasaklamaya çalışmanın da amacı çok belli." Spor kulübü lokallerine yasak kararı dikkat çekmezken, bakanlığın alkollü restoranların şehirlerin belirli bölgelerinde toplanmasına yönelik ?kırmızı bölgeler? genelgesi kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından gelen Danıştay kararıyla genelge yürürlükten kaldırılmıştı.

Sadece sporda geçerli

İSTANBUL İl Dernekler Müdürlüğü?nden bir yetkili, spor kulüplerinin lokallerinde alkollü içkilerin yasaklanması konusuyla ilgili şunları söyledi: "3 yıllık süre Mart ayında doluyor. Türkiye?deki spor kulüplerinin lokallerine yönelik, genel bir uygulama. Spor kulüplerinin lokallerindeki tütün ve alkollü içkilerle ilgili bir düzenleme getirmeyi amaçlayan bir yönetmelikti bu. Spor kulüpleri dışındaki kulüp ve dernekleri kapsamıyor. Türkiye Gazeteciler Derneği?nde, başka dernek ya da lokallerde ?içki içilmesin? diye bir şey yok. Konu çarpıtılmasın" dedi.

İşte o genelge

İçişleri Bakanlığı?nın lokallerde içki iznini belirleyen genelgesi şöyle:

"Derneklerin üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile lokallerin işletilmesi 5253 sayılı Dernekler Kanununun 26 maddesi gereğince mülki idari amirinden izin alınması şartına bağlanmış ve 31 Mart 2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde de lokaller ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Lokal açma ve lokallerde alkollü içki kullanılması ile ilgili başvuruların Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde incelenerek gerekli işlemlerin yapılması, lokal açma ve çalışma izni verilen lokallerin adı geçen yönetmelikte öngörülen şartlara göre işletilip işletilmediğinin ilgi genelgemiz gereğince Valiliğinizce takip edilmesi gerekmektedir.

Dernekler Yönetmeliğinin geçici 4?üncü maddesinde bulunan, ?Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunmasına izin verilen lokaller, durumlarını üç yıl içinde bu Yönetmelikte öngörülen koşullara uygun hale getirirler.? hükmü gereğince 31.03.2005 tarihinden önce lokal açmasına izin verilen dernekler, lokallerini en geç 31.03.2008 tarihine kadar Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirmek zorundadır.

31.03.2005 tarihinden önce açılmasına izin verilen dernek lokallerinin Valiliğinizce denetlenmesi ve denetim sonucunda Yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen konuların ilgili derneğe yazılı olarak bildirilmesi, ayrıca bu yazıda söz konusu eksiklikleri giderilmeyen veya Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olmadığı tespit edilen lokallerin izin belgelerinin 31.03.2008 tarihi itibariyle iptal edileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Zekeriya ŞARBAK, Bakan a, Müsteşar Yardımcısı V.
 
Olayın sadece spor kulübüne içki yasağı olarak düşünülmemesi ve daha kapsamlı yasakların önüne geçmek için tepki gösterilmesi gerekiyor.

Sırada neler var?
1. Normal dernek ve lokaller (Hatay Kültür ve Dayanısma Dernegi v.b.)
2. Et ve Balık Restaurantları. (Kebapcılar, Rakı&Balık v.b.)
3. Bar, club ve discolar ( Örneklemeye gerek var mı ... )

Ki hoş zaten sigara yasagıyla beraber bu tip mekanlara giden insanların büyük kısmı artık mekana gitmemeyi tercih edecekler. Bu sayede ilerde gelecek bir alkol yasagına tepkiler azalacak.
Ne zincir ama ...
 

Üst